Вивчення курсу «Економіка» у 11 класах ЗНЗ спрямоване на досягнення таких цілей:
  • формування світогляду цивілізованої людини, що визнає такі загальнолюдські цінності, як свобода діяльності та вибору, право приватної власності, толерантність, необхідність дотримання законів тощо,
  • ·засвоєння фундаментальних знань про економічне життя суспільства,  відображених у основних економічних категоріях, законах, закономірностях,
  • сприяння розвитку навичок раціональної економічної поведінки людини як споживача, найманого працівника, підприємця, власника доходів і платника податків, користувача суспільними благами тощо,
  • формування навичок самостійної роботи при виконанні практичних завдань з економіки та узагальнення одержаних результатів.