Курс «Основи алгоритмізації та програмування» спрямовано на вивчення основних понять алгоритмізації, розуміння послідовного розв’язання задач за допомогою ПК, вивчення мови програмування  та її застосування як для розв’язання прикладних, олімпіадних задач, так і масштабних проектів, які в майбутньому можуть бути повнофункціональними програмними застосунками з будь-якої сфери життя.

Додаткові ресурси для розширення знань та практичних навичок в області програмування:

курс «Алгоритми та структури даних» - І семестр

курс «Алгоритми та структури даних» - ІІ семестр

курс лекцій основи С++

Посилання на літературу по підготовці до олімпіади з інформатики та вивчення мови програмування С++