Курс призначений для дистанційного вивчення хімії учнями 10-Б класу під час карантину

Основний підручник: 

Величко Л.П. Хімія : підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти: профіл. рівень / Л.П. Величко. - К. : Школяр, 2018. - 296 с. : іл.