Доступні курси


Курс української літератури складається з таких тематичних блоків:

1) Українська література 1920-1930-х рр.

  • Суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ ст., основні стильові напрями і літературні угрупування. "Розстріляне відродження".
  • Провідна роль поезії у 20-ті роки ХХ століття. Видатний модерніст Павло Тичина: життя і творчість. Феномен "кларнетизму" у збірці поета "Соняшні кларнети" (1918).
  • Поезія Павла Тичини як найкращі зразки лірики 20-х років ХХ століття. Інтимна та пейзажна лірика: "О панно Інно...", "Арфами, арфами...", "Ви знаєте, як липа шелестить...?". Вітаїстичність як основна риса творчості поета


Hey-hey dear students you are going to be challenged with a number of extra material to improve you English speaking skills


Добрый день.

причини Великої французької революції