http://physics.ed-era.com   посилання на гарнезний підручник від сайту дистанційного навчання

Educational Era

11 класу посилання на відео і не тільки